Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 18 2017

antoninaa
09:11

March 12 2017

antoninaa
19:20
0258 57ea 500
Reposted fromleniwabula leniwabula viaamelinowa amelinowa
antoninaa
19:19
3802 2c8f 500
Reposted fromniewaedzi niewaedzi viaamelinowa amelinowa
antoninaa
19:15
antoninaa
19:12
8148 8c3d 500
Reposted frompesy pesy viaamelinowa amelinowa
antoninaa
17:54
Reposted fromRynn Rynn viaamelinowa amelinowa
antoninaa
17:53
6428 295d
Reposted fromretro-girl retro-girl viaamelinowa amelinowa

February 27 2017

antoninaa
13:00
czastart.

February 22 2017

antoninaa
12:55
Reposted fromweightless weightless viaamelinowa amelinowa
antoninaa
12:54
2923 504b
Reposted fromnezavisan nezavisan viarudaizia rudaizia
12:54
6673 9533 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viarudaizia rudaizia

February 15 2017

antoninaa
11:42
8147 e48b
Reposted frompesy pesy viaamelinowa amelinowa
antoninaa
11:37
0870 24ff 500
Reposted fromrejka rejka viaamelinowa amelinowa
antoninaa
11:29

June 24 2015

antoninaa
12:54
8891 9bd6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajankosz jankosz

June 23 2015

antoninaa
14:40
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk

June 22 2015

antoninaa
14:41
4256 61cf 500
Reposted fromfrenulum frenulum viaarrependimento arrependimento

June 07 2015

antoninaa
12:52
Przysięgam, że nigdy w życiu, ale to nigdy, aż do końca pierdolonego świata, przez wszystkie starości i młodości, przez wszystkie śmierci i narodziny, przez wszystkie gówno warte inicjacje i zakończenia, przysięgam na Veddera, Jezusa, Kapitana Planetę, Ojca, na wszystkie momenty, w których zrywał - budził mnie - zastanawiał, ten delikatny szept Czegoś Więcej, oddech Przeżycia, smak Przyszłego Wspomnienia, nieważne, czy było to podczas słuchania kaset, oglądania seriali, imprezowych agonii, obejmowania, ruchania, patrzenia, myślenia - przysięgam, że nigdy w życiu jej nie opuszczę.
— Jakub Żulczyk “Zrób mi jakąś krzywdę…czyli wszystkie gry video są o miłości”
antoninaa
12:49
6421 d7f7
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viaamelinowa amelinowa
antoninaa
12:45
9302 1387
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viahardqorem hardqorem
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl