Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 02 2020

antoninaa
20:35
Reposted fromFlau Flau

January 01 2020

antoninaa
18:32
Sponsored post
feedback2020-admin
14:56

December 18 2019

antoninaa
19:21

December 12 2019

antoninaa
11:36
moment kiedy nie ma już dokąd wracać.
— m
Reposted bySkydelan Skydelan

December 11 2019

16:15
3570 23d2 500
Reposted fromabsolem absolem viajankosz jankosz
antoninaa
16:14
Reposted fromFlau Flau viajankosz jankosz
antoninaa
16:14
8559 4357 500
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viajankosz jankosz
antoninaa
16:13
antoninaa
16:13
antoninaa
16:13
antoninaa
16:10
Reposted fromtfu tfu viahardqorem hardqorem
antoninaa
16:08
antoninaa
16:00
antoninaa
15:59
Reposted fromworst-case worst-case viajankosz jankosz
antoninaa
15:59
Reposted fromdimer dimer viajankosz jankosz
antoninaa
15:22
6686 fec3
Reposted frommariola mariola viahardqorem hardqorem
antoninaa
15:19
9170 c2c9 500
Reposted fromBabson Babson viajankosz jankosz
antoninaa
15:17
Jeden ze stale popełnianych przeze mnie błędów polega na tym, że zawsze chcę, aby wszystko było w porządku. Już, teraz, natychmiast. Gdy coś się psuje, chce to zaraz naprawić. Odrzucam myśl, że naprawa to długi, czasochłonny proces. Wykonuję desperackie i gwałtowne ruchy. W efekcie to, co jest uszkodzone, staje się rozpieprzone do końca.
— Jakub Żulczyk
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viahardqorem hardqorem
antoninaa
15:13
0216 f4b6
Reposted fromursa-major ursa-major viahardqorem hardqorem
antoninaa
15:09
8778 47c2 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaOkery Okery
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...