Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 12 2017

antoninaa
19:15
antoninaa
19:12
8148 8c3d 500
Reposted frompesy pesy viamentispenetralia mentispenetralia
antoninaa
17:54
antoninaa
17:53
6428 295d

February 27 2017

antoninaa
13:00
czastart.

February 22 2017

antoninaa
12:55
antoninaa
12:54
2923 504b
Reposted fromnezavisan nezavisan viarudaizia rudaizia
12:54
6673 9533 500
Reposted fromOhsostarryeyed Ohsostarryeyed viarudaizia rudaizia

February 15 2017

antoninaa
11:42
8147 e48b
Reposted frompesy pesy viamentispenetralia mentispenetralia
antoninaa
11:37
0870 24ff 500
Reposted fromrejka rejka viamentispenetralia mentispenetralia
antoninaa
11:29

June 24 2015

antoninaa
12:54
8891 9bd6
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viajankosz jankosz

June 23 2015

antoninaa
14:40
Bo cokolwiek usłyszysz twoja paranoja użyje tego przeciwko tobie.
— Jakub Żulczyk

June 22 2015

antoninaa
14:41
4256 61cf 500
Reposted fromfrenulum frenulum viaarrependimento arrependimento

June 07 2015

antoninaa
12:52
Przysięgam, że nigdy w życiu, ale to nigdy, aż do końca pierdolonego świata, przez wszystkie starości i młodości, przez wszystkie śmierci i narodziny, przez wszystkie gówno warte inicjacje i zakończenia, przysięgam na Veddera, Jezusa, Kapitana Planetę, Ojca, na wszystkie momenty, w których zrywał - budził mnie - zastanawiał, ten delikatny szept Czegoś Więcej, oddech Przeżycia, smak Przyszłego Wspomnienia, nieważne, czy było to podczas słuchania kaset, oglądania seriali, imprezowych agonii, obejmowania, ruchania, patrzenia, myślenia - przysięgam, że nigdy w życiu jej nie opuszczę.
— Jakub Żulczyk “Zrób mi jakąś krzywdę…czyli wszystkie gry video są o miłości”
antoninaa
12:49
antoninaa
12:45
9302 1387
Reposted fromserplesniowy serplesniowy viahardqorem hardqorem
12:43
1191 236b 500
Reposted fromtwice twice viarudaizia rudaizia

May 31 2015

antoninaa
19:15
0166 ea81
Reposted frommelodyphantom melodyphantom vialithiumowa lithiumowa
19:15
2584 a1dc 500
Reposted fromtwice twice vialithiumowa lithiumowa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl